Θέση εργασίας Ημερομηνία Δημοσίευσης Κατάσταση
Υπεύθυνος Πωλήσεων Μοντέρνας Αγοράς 01/09/2018 Σε ισχύ
Υπεύθυνος Πωλήσεων Παραδοσιακής Αγοράς 01/09/2018 Σε ισχύ