Οι Ταπετσαρίες Rasch® Wallton είναι μια «ημιτελής» σειρά καθώς έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να βαφτεί! Η βάση όλων των επιλογών της σειράς Wallton είναι ένας υψηλής ποιότητας μη υφασμάτινος φορέας. Σε συνδυασμό με εφαρμογές εξαιρετικού design, οι διαφορετικοί τύποι...

WD40 Χρήσιμες Οδηγίες: Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μερικούς βασικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την χρήση του WD40. Μην ψεκάζετε στο κεφάλι, κοντά στα μάτια, στα αυτιά ή στο πρόσωπο Μην ψεκάζετε κοντά σε φαγητό, σε νερό ή πόσιμα υγρά ...