Ευκαιρίες Καριέρας

Brand Expert PPE – Σύμβουλος Πωλήσεων B2B
Θέση Ημερομηνία Λεπτομέρειες

Brand Expert PPE – Σύμβουλος Πωλήσεων B2B

01/05/2023

Η Vector Brands , αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τα προϊόντα της WD-40, Base , Herock και άλλων σημαντικών Brands από το χώρο του PPE & DIY στην Ελλάδα, αναζητεί να αναπτύξει την ομάδα πωλήσεών της.

 

Αυτή τη στιγμή, αναζητούμε υποψήφιους για τη θέση του Brand Expert PPE– Σύμβουλος Πωλήσεων B2B, με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στις εξωτερικές πωλήσεις(ιδανικά στο χώρο των Μέσων Ατομικής Προστασίας) με περιοχές ευθύνης στην Αττική και την Επαρχία.

Καθήκοντα

 • Διαχείριση πελατολογίου προς υλοποίηση της στρατηγικής της Διεύθυνσης Πωλήσεων στην περιοχή ευθύνης του/της.
 • Τακτική επικοινωνία με τους πελάτες με σκοπό να αναδεικνύει τις ανάγκες τους και να τους προτείνει τα ανάλογα προϊόντα από την μεγάλη εταιρική γκάμα.
 • Ανάπτυξη περαιτέρω του πελατολογίου, με αναζήτηση και προσπάθεια υλοποίησης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στην περιοχή ευθύνης του/της.
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας (Customer Service, Marketing κτλ.) με σκοπό την συνολική ικανοποίηση του πελάτη και την σωστή αξιοποίηση των εργαλείων της εταιρίας.
 • Προγραμματισμός και εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας.

Προσόντα

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια στο χώρο των εξωτερικών πωλήσεων(ιδανικά στο χώρο των Μέσων Ατομικής Προστασίας)
 • Πτυχίο Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Γνώση Αγγλικών και εξοικείωση με τη νέα τεχνολογία
 • Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτερεύσεων εκτός Αττικής
 • Πάθος για τις πωλήσεις
 • Διάθεση για περαιτέρω εξέλιξη
 • Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνίας
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (για άνδρες υποψηφίους)
 • Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Εργατικότητα, συνέπεια, ομαδικό πνεύμα εργασίας

Προσφέρονται :

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τα προσόντα
 • Bonus επίτευξης στόχων και επιβράβευση αποδοτικότητας
 • Εταιρικό Αυτοκίνητο, εταιρική τηλεφωνική σύνδεση, tablet & laptop
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Πλήρης κάλυψη εξόδων κίνησης
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Δυναμικό περιβάλλον με άριστες προοπτικές εξέλιξης
 • Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας
Brand Expert – Σύμβουλος Πωλήσεων B2B (Β.Ελλάδα)
Θέση Ημερομηνία Λεπτομέρειες

Σύμβουλος Πωλήσεων B2B (Β.Ελλάδα)

28/04/2023

Η Vector Brands , αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τα προϊόντα της WD-40, Master Lock, HPX , Fiskars, Armor All, STP, Turtle wax και άλλων σημαντικών  Brands από το χώρο του DIY & Home Improvement στην Ελλάδα, αναζητεί να αναπτύξει την ομάδα πωλήσεων.

 

Αυτή τη στιγμή, αναζητούμε υποψήφιους/ες για τη θέση του/της  Σύμβουλο Πωλήσεων B2B, με έδρα την Θεσσαλονίκη και περιοχές ευθύνης σε όλη την Β. Ελλάδα.

Καθήκοντα

 • Διαχείριση πελατολογίου προς υλοποίηση της στρατηγικής της Διεύθυνσης Πωλήσεων στην περιοχή ευθύνης του/της.
 • Τακτική επικοινωνία με τους πελάτες με σκοπό να αναδεικνύει τις ανάγκες τους και να τους προτείνει τα ανάλογα προϊόντα από την μεγάλη εταιρική γκάμα.
 • Ανάπτυξη περαιτέρω του πελατολογίου, με αναζήτηση και προσπάθεια υλοποίησης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στην περιοχή ευθύνης του/της.
 • Συνεργασία με τα λοιπά τμήματα της εταιρίας (Customer Service, Marketing κτλ.) με σκοπό την συνολική ικανοποίηση του πελάτη και την σωστή αξιοποίηση των εργαλείων της εταιρίας.
 • Προγραμματισμός και εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας.

Προσόντα

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια στο χώρο των πωλήσεων
 • Προϋπηρεσία στον τομέα των Εξωτερικών Πωλήσεων (επιθυμητή)
 • Πτυχίο Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Γνώση Αγγλικών και εξοικείωση με την νέα τεχνολογία
 • Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτερεύσεων εκτός Αττικής
 • Πάθος για τις πωλήσεις
 • Διάθεση για περαιτέρω εξέλιξη
 • Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνίας
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (για άνδρες υποψηφίους)
 • Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Εργατικότητα, συνέπεια, ομαδικό πνεύμα εργασίας

Προσφέρονται :

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τα προσόντα
 • Bonus επίτευξης στόχων και επιβράβευση αποδοτικότητας
 • Εταιρικό Αυτοκίνητο, εταιρική τηλεφωνική σύνδεση, tablet & laptop
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Πλήρης κάλυψη εξόδων κίνησης
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Δυναμικό περιβάλλον με άριστες προοπτικές εξέλιξης
 • Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας
Brand Expert – Σύμβουλος Πωλήσεων B2B
Θέση Ημερομηνία Λεπτομέρειες

Σύμβουλος Πωλήσεων B2B

28/04/2023

Η Vector Brands , αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τα προϊόντα της WD-40, Master Lock, HPX , Fiskars, Armor All, STP, Turtle wax και άλλων σημαντικών Brands από το χώρο του DIY & Home Improvement στην Ελλάδα, αναζητεί να αναπτύξει την ομάδα πωλήσεών της.

 

Αυτή τη στιγμή, αναζητούμε υποψήφιους για τη θέση του Σύμβουλος Πωλήσεων B2B, με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στις εξωτερικές πωλήσεις και με περιοχές ευθύνης στην Αττική και την Επαρχία.

 

 

Καθήκοντα :

 • Διαχείριση πελατολογίου προς υλοποίηση της στρατηγικής της Διεύθυνσης Πωλήσεων στην περιοχή ευθύνης του/της.
 • Τακτική επικοινωνία με τους πελάτες με σκοπό να αναδεικνύει τις ανάγκες τους και να τους προτείνει τα ανάλογα προϊόντα από την μεγάλη εταιρική γκάμα.
 • Ανάπτυξη περαιτέρω του πελατολογίου, με αναζήτηση και προσπάθεια υλοποίησης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στην περιοχή ευθύνης του/της.
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας (Customer Service, Marketing κτλ.) με σκοπό την συνολική ικανοποίηση του πελάτη και την σωστή αξιοποίηση των εργαλείων της εταιρίας.
 • Προγραμματισμός και εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας.

 

Προσόντα :

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια στο χώρο των εξωτερικών πωλήσεων
 • Πτυχίο Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Γνώση Αγγλικών και εξοικείωση με την νέα τεχνολογία
 • Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτερεύσεων εκτός Αττικής
 • Πάθος για τις πωλήσεις
 • Διάθεση για περαιτέρω εξέλιξη
 • Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνίας
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (για άνδρες υποψηφίους)
 • Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Εργατικότητα, συνέπεια, ομαδικό πνεύμα εργασίας

 

Προσφέρονται :

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τα προσόντα
 • Bonus επίτευξης στόχων και επιβράβευση αποδοτικότητας
 • Εταιρικό Αυτοκίνητο, εταιρική τηλεφωνική σύνδεση, tablet & laptop
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Πλήρης κάλυψη εξόδων κίνησης
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Δυναμικό περιβάλλον με άριστες προοπτικές εξέλιξης
 • Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας

Υποβολή βιογραφικού