Ευκαιρίες Καριέρας

Σύμβουλος Πωλήσεων B2B
Θέση Ημερομηνία Λεπτομέρειες
Σύμβουλος Πωλήσεων B2B
05/10/2022 Η Vector Brands , αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τα προϊόντα της WD-40, Master Lock, HPX , Fiskars, Armor All, STP, Turtle wax και άλλων σημαντικών Brands από το χώρο του DIY & Home Improvement στην Ελλάδα, αναζητεί να αναπτύξει την ομάδα πωλήσεών της.

 

Αυτή τη στιγμή, αναζητούμε υποψήφιους για τη θέση του Σύμβουλο Πωλήσεων B2B, με περιοχές ευθύνης στην Αττική και την Επαρχία.

 

Καθήκοντα

· Διαχείριση πελατολογίου προς υλοποίηση της στρατηγικής της Διεύθυνσης Πωλήσεων στην περιοχή ευθύνης του.

· Τακτική επικοινωνία με τους πελάτες με σκοπό να αναδεικνύει τις ανάγκες τους και να τους προτείνει τα ανάλογα προϊόντα από την μεγάλη εταιρική γκάμα.

· Ανάπτυξη του πελατολογίου, με αναζήτηση και προσπάθεια υλοποίησης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στην περιοχή ευθύνης του/της.

· Συνεργασία με τα λοιπά τμήματα της εταιρίας (Customer Service, Marketing κτλ.) με σκοπό την συνολική ικανοποίηση του πελάτη και την σωστή αξιοποίηση των εργαλείων της εταιρίας.

· Προγραμματισμός και εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας.

 

Προσόντα

· Προϋπηρεσία από 1-2 χρόνια στο χώρο των πωλήσεων

· Προϋπηρεσία στον τομέα των Εξωτερικών Πωλήσεων (επιθυμητή)

· Πτυχίο Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης

· Γνώση Αγγλικών και εξοικείωση με την νέα τεχνολογία

· Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτερεύσεων εκτός Αττικής

· Πάθος για τις πωλήσεις

· Διάθεση για περαιτέρω εξέλιξη

· Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνίας

· Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (για άνδρες υποψηφίους)

· Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ

· Πολύ καλή γνώση MS Office

· Εργατικότητα, συνέπεια, ομαδικό πνεύμα εργασίας

 

Προσφέρονται :

· Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τα προσόντα

· Bonus επίτευξης στόχων και επιβράβευση αποδοτικότητας

· Εταιρικό Αυτοκίνητο και εταιρική τηλεφωνική σύνδεση, laptop & tablet

· Ιδιωτική ασφάλιση

· Πλήρης κάλυψης εξόδων κίνησης

· Συνεχής εκπαίδευση

· Δυναμικό περιβάλλον με άριστες προοπτικές εξέλιξης

· Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας

Brand Expert – Σύμβουλος Πωλήσεων B2B
Θέση Ημερομηνία Λεπτομέρειες
Σύμβουλος Πωλήσεων B2B
17/11/2022 Η Vector Brands είναι η  αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής για τα προϊόντα WD40 στην Ελληνική Αγορά, αναζητεί να αναπτύξει την ομάδα πωλήσεών της.

 

Αυτή τη στιγμή, αναζητούμε υποψήφιους για τη θέση του Brand Expert – Σύμβουλος Πωλήσεων B2B, με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στις εξωτερικές πωλήσεις και με περιοχές ευθύνης στην Αττική και την Επαρχία.

 

Καθήκοντα :

 • Διαχείριση πελατολογίου προς υλοποίηση της στρατηγικής της Διεύθυνσης Πωλήσεων στην περιοχή ευθύνης του/της.
 • Τακτική επικοινωνία με τους πελάτες με σκοπό να αναδεικνύει τις ανάγκες τους και να τους προτείνει τα ανάλογα προϊόντα από την μεγάλη εταιρική γκάμα.
 • Ανάπτυξη περαιτέρω του πελατολογίου, με αναζήτηση και προσπάθεια υλοποίησης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στην περιοχή ευθύνης του/της.
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας (Customer Service, Marketing κτλ.) με σκοπό την συνολική ικανοποίηση του πελάτη και την σωστή αξιοποίηση των εργαλείων της εταιρίας.
 • Προγραμματισμός και εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας.

 

Προσόντα :

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια στο χώρο των εξωτερικών πωλήσεων
 • Πτυχίο Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Γνώση Αγγλικών και εξοικείωση με την νέα τεχνολογία
 • Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτερεύσεων εκτός Αττικής
 • Πάθος για τις πωλήσεις
 • Διάθεση για περαιτέρω εξέλιξη
 • Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνίας
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (για άνδρες υποψηφίους)
 • Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Εργατικότητα, συνέπεια, ομαδικό πνεύμα εργασίας

 

Προσφέρονται :

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τα προσόντα
 • Bonus επίτευξης στόχων και επιβράβευση αποδοτικότητας
 • Εταιρικό Αυτοκίνητο και εταιρική τηλεφωνική σύνδεση & tablet
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Πλήρης κάλυψης εξόδων κίνησης
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Δυναμικό περιβάλλον με άριστες προοπτικές εξέλιξης
 • Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας
Brand Expert – Σύμβουλος Πωλήσεων B2B
Θέση Ημερομηνία Λεπτομέρειες
Σύμβουλος Πωλήσεων B2B
17/11/2022 Η Vector Brands , αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τα προϊόντα της WD-40, Master Lock, HPX , Fiskars, Armor All, STP, Turtle wax και άλλων σημαντικών Brands από το χώρο του DIY & Home Improvement στην Ελλάδα, αναζητεί να αναπτύξει την ομάδα πωλήσεών της.

 

Αυτή τη στιγμή, αναζητούμε υποψήφιους για τη θέση του Brand Expert – Σύμβουλο Πωλήσεων B2B, με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στις εξωτερικές πωλήσεις και με περιοχές ευθύνης στην Αττική και την Επαρχία.

 

Καθήκοντα

· Διαχείριση πελατολογίου προς υλοποίηση της στρατηγικής της Διεύθυνσης Πωλήσεων στην περιοχή ευθύνης του.

· Τακτική επικοινωνία με τους πελάτες με σκοπό να αναδεικνύει τις ανάγκες τους και να τους προτείνει τα ανάλογα προϊόντα από την μεγάλη εταιρική γκάμα.

· Ανάπτυξη του πελατολογίου, με αναζήτηση και προσπάθεια υλοποίησης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στην περιοχή ευθύνης του/της.

· Συνεργασία με τα λοιπά τμήματα της εταιρίας (Customer Service, Marketing κτλ.) με σκοπό την συνολική ικανοποίηση του πελάτη και την σωστή αξιοποίηση των εργαλείων της εταιρίας.

· Προγραμματισμός και εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας.

 

Προσόντα

·Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια στο χώρο των εξωτερικών πωλήσεων

· Πτυχίο Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης

· Γνώση Αγγλικών και εξοικείωση με την νέα τεχνολογία

· Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτερεύσεων εκτός Αττικής

· Πάθος για τις πωλήσεις

· Διάθεση για περαιτέρω εξέλιξη

· Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνίας

· Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (για άνδρες υποψηφίους)

· Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ

· Πολύ καλή γνώση MS Office

· Εργατικότητα, συνέπεια, ομαδικό πνεύμα εργασίας

Προσφέρονται :

· Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τα προσόντα

· Bonus επίτευξης στόχων και επιβράβευση αποδοτικότητας

· Εταιρικό Αυτοκίνητο και εταιρική τηλεφωνική σύνδεση & tablet

· Ιδιωτική ασφάλιση

· Πλήρης κάλυψης εξόδων κίνησης

· Συνεχής εκπαίδευση

· Δυναμικό περιβάλλον με άριστες προοπτικές εξέλιξης

· Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας

Βrand Expert – Υπεύθυνος Πωλήσεων B2B
Θέση Ημερομηνία Λεπτομέρειες
Σύμβουλος Πωλήσεων B2B
17/11/2022 Η Vector Brands , αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τα προϊόντα της WENKO, και άλλων σημαντικών Brands στην κατηγορία των ειδών υγιεινής-μπάνιου και σπιτιού στην Ελλάδα, αναζητεί να αναπτύξει την ομάδα πωλήσεών της.

 

Αυτή τη στιγμή, αναζητούμε υποψήφιους για τη θέση του Brand Expert – Σύμβουλο Πωλήσεων B2B, με περιοχές ευθύνης στην Αττική και την Επαρχία.

 

Καθήκοντα

· Διαχείριση πελατολογίου προς υλοποίηση της στρατηγικής της Διεύθυνσης Πωλήσεων στην περιοχή ευθύνης του.

· Τακτική επικοινωνία με τους πελάτες με σκοπό να αναδεικνύει τις ανάγκες τους και να τους προτείνει τα ανάλογα προϊόντα από την μεγάλη εταιρική γκάμα.

· Ανάπτυξη περαιτέρω του πελατολογίου, με αναζήτηση και προσπάθεια υλοποίησης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στην περιοχή ευθύνης του/της.

· Συνεργασία με τα λοιπά τμήματα της εταιρίας (Customer Service, Marketing κτλ.) με σκοπό την συνολική ικανοποίηση του πελάτη και την σωστή αξιοποίηση των εργαλείων της εταιρίας.

· Προγραμματισμός και εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας.

 

 

Προσόντα

· Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στο χώρο των εξωτερικών πωλήσεων

· Πτυχίο Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης

· Γνώση Αγγλικών και εξοικείωση με την νέα τεχνολογία

· Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτερεύσεων εκτός Αττικής

· Πάθος για τις πωλήσεις

· Διάθεση για περαιτέρω εξέλιξη

· Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνίας

· Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (για άνδρες υποψηφίους)

· Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ

· Πολύ καλή γνώση MS Office

· Εργατικότητα, συνέπεια, ομαδικό πνεύμα εργασίας

 

 

Προσφέρονται :

· Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τα προσόντα

· Bonus επίτευξης στόχων και επιβράβευση αποδοτικότητας

· Εταιρικό Αυτοκίνητο και εταιρική τηλεφωνική σύνδεση & tablet

· Ιδιωτική ασφάλιση

· Πλήρης κάλυψης εξόδων κίνησης

· Συνεχής εκπαίδευση

· Δυναμικό περιβάλλον με άριστες προοπτικές εξέλιξης

· Εξαιρετικές συνθήκες εργασία

Brand Marketing Manager
Θέση Ημερομηνία Λεπτομέρειες
Brand Manager
05/10/2022

Η Vector Brands, η εταιρεία που αντιπροσωπεύει κορυφαία brands από το χώρο του DIY στην Ελλάδα ( WD-40, Masterlock, Fiskars,, κ.ά), αναζητά για άμεση πρόσληψη με στόχο την εύρυθμη ανάπτυξη των σημαντικών Brands της εταιρείας, Brand Marketing Manager.

 

Περιγραφή εργασίας

 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό, οργάνωση και εκτέλεση του ετήσιου Marketing Plan για τα brands & ομάδες προϊόντων της αρμοδιότητάς του/της
 • Επιμέλεια εικαστικών, ανάπτυξη υλικών marketing και προωθητικών ενεργειών σύμφωνα με το ετήσιο πλάνο για ανάπτυξη Brand awareness και στήριξη της ομάδας πωλήσεων
 • Δημιουργία και Οργάνωση ενεργειών trade & digital μάρκετινγκ (online & offline)
 • Διαχείριση της εταιρικής πλατφόρμας B2B
 • Παρακολούθηση των KPIs
 • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και των τάσεων της αγοράς
 • Προγραμματισμός και υλοποίηση συμμετοχών σε συνέδρια και εμπορικές εκθέσεις

 

Προσόντα

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Business, Management, Marketing)
 • Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας (τόσο προφορική όσο και γραπτή)
 • Προηγμένη γνώση του MS Office (Excel-pivot, vlookup & PowerPoint)
 • Γνώσεις υποστήριξης ενεργειών trade & digital Marketing
 • Τήρηση των προθεσμιών, ικανότητα προτεραιοποίησης και συντονισμού εργασιών με μεγάλη ευελιξία
 • Καλές αναλυτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Επιθυμία για γνώση, καινοτομία και εξέλιξη

Προσφέρονται

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης
 • Ιδιωτική ασφάλιση Υγείας
 • Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας

Υποβολή βιογραφικού