1

⭐Giveaway πτυσσόμενος καλόγερος Mikado bamboo!⭐

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

(1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «VECTOR BRANDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140220401000, που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Θέτιδος 12 και Α. Παπανδρέου (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), από τον οποίο θα αναδειχθούν κατόπιν κληρώσεως ως αυτής περιγράφεται κατωτέρω τρεις (3) νικητές.

(2) ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει like στο post, να ακολουθήσει τον λογαριασμό wenko_greece στο Instagram και να κάνει tag 2 φίλoυς/ες στα σχόλια, εξασφαλίζοντας έτσι μια (1) συμμετοχή στο διαγωνισμό.

(3) ΔΩΡΑ

H Διοργανώτρια θα προσφέρει σε 3 τυχερούς νικητές από έναν Πτυσσόμενο καλόγερο Mikado bamboo της WENKO.

(4) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

(5) ΚΛΗΡΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την Διοργανώτρια και είναι από τις 9 Σεπτεμβρίου 2023 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο διαγωνισμό το χρονικό διάστημα που ορίζεται, μέσω της σελίδας της Διοργανώτριας, στο Instagram. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση, που θα διεξαχθεί με αυτοματοποιημένο τρόπο, ο οποίος δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης με τη χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής στις 25 Σεπτεμβρίου 2023. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδείξει 3 νικητές.

Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στις 25 Σεπτεμβρίου 2023 σε story και στο σχετικό post του λογαριασμού Instagram wenko_greece.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

Για την παραλαβή των δώρων θα προηγηθεί επικοινωνία με τους νικητές. Αν ο/οι νικητή/ές δεν ανταποκριθούν στο μήνυμα επικοινωνίας που θα σταλεί στο Instagram προφίλ (με τον οποίο έγινε η συμμετοχή στο διαγωνισμό) από την διοργανώτρια εντός 7 ημερών, τότε η διοργανώτρια έχει κάθε δικαίωμα, να μην αποστείλει το δώρο εφόσον έχει επέλθει το διάστημα αυτό (των 7 ημερών) και δεν έχει λάβει απάντηση.

(6) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση στο (ανάλογο κανάλι στα κοινωνικά δίκτυα). Η «Διοργανώτρια» διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λπ. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων ή/και νικητών. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους της ως άνω σελίδας και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook, Υοutube, Instagram και των σελίδων της με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης ρητής συγκατάθεσης του συμμετέχοντα.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με φωτογραφία που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν περισσότερα από ένα άτομα, παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που η φωτογραφία προφίλ περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο (έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ΓΚΠΔ και του Ν. 4624/2019, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την προωθητική ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, θα τηρηθούν μέχρι τη διεξαγωγή της επιλογής και δημιουργίας του δώρου και μετά τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Αυτός ο διαγωνισμός δεν χορηγείται, υποστηρίζεται ή διαχειρίζεται από ή σχετίζεται με τα δίκτυα Instagram ή Facebook.

(7) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Διοργανώτρια εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων και ο Εκτελών την Επεξεργασία. H Διοργανώτρια έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ 2016/679 και από τον Ν. 4624/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω διαγωνισμού υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό και μόνο του διαγωνισμού βάσει του έννομου συμφέροντος για την διενέργεια του διαγωνισμού. Η νομική βάση για την διενέργεια του διαγωνισμού περιγράφεται στο άρθρο 6 του ΓΚΠΔ.

8) ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Με την αποδοχή των όρων εγγραφής, ο συμμετέχων δηλώνει ότι είναι ενήλικος (ήτοι, ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του). Παρόλο που η «Διοργανώτρια» καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση του (ανάλογου καναλιού στα κοινωνικά δίκτυα) είναι δυνατό σε οποιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για παιδιά. Η «Διοργανώτρια» και οι συνεργαζόμενες εταιρείες δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι άλλοι συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στο (ανάλογο κανάλι στα κοινωνικά δίκτυα) το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο .Η «Διοργανώτρια» και οι συνεργαζόμενες εταιρείες.

Join us!

Untitled design 2
Untitled design 3